ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (2011). Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 31, 11–16. https://doi.org/10.12681/dchae.665