ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λ. (1972). Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, 13–28. https://doi.org/10.12681/dchae.806