ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1972). Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, 180–190. https://doi.org/10.12681/dchae.814