ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. (1972). Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, 191–204. https://doi.org/10.12681/dchae.815