ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. (1972). Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, 233–245. https://doi.org/10.12681/dchae.817