ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. (1981). Παραστάσεις εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, της Βενετίας και της Κρήτης σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες (πίν. 35-42). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 10, 181–198. https://doi.org/10.12681/dchae.907