ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. (1986). Η Παναγία της Λειβαδιάς. Μια άγνωστη εκκλησία του 11ου αι. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 12, 305–328. https://doi.org/10.12681/dchae.956