ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ε. (2014). Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 33, 105–118. https://doi.org/10.12681/dchae.1238