ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σ. (2014). Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 33, 323–332. https://doi.org/10.12681/dchae.1257