ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. (2013). Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2(1-2), 75–79. https://doi.org/10.12681/dchae.1303