ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Χ. (2013). Αντιφώνησις του Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2(1-2), 82–83. https://doi.org/10.12681/dchae.1305