ΣΤΡΑΤΗΣ Ε. Γ. (2013). Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 3–14. https://doi.org/10.12681/dchae.1315