ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. (2013). Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 67–76. https://doi.org/10.12681/dchae.1320