ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Βιβλιογραφία. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 83–89. https://doi.org/10.12681/dchae.1323