ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. (2013). Συγχωρητική ευχή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 90–91. https://doi.org/10.12681/dchae.1324