ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). †Η αείμνηστος βασίλισσα Όλγα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 92–93. https://doi.org/10.12681/dchae.1325