ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. (2013). Ευάγγελος Στράτης. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 94–96. https://doi.org/10.12681/dchae.1326