ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. (2013). Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1, 18. https://doi.org/10.12681/dchae.1345