ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (1894). Αι επισκευαί του Δαφνίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 63–64. https://doi.org/10.12681/dchae.1517