ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. (1894). Ανακοίνωσις περί του ογδόου μονογράμματος του εν Πάρω ναού της Εκατονταπυλιανής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 99–100. https://doi.org/10.12681/dchae.1524