ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ε., ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., & ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1894). Έκθεσις της επιτροπής της Μονής του Αγίου Ανδρέου προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 131–134. https://doi.org/10.12681/dchae.1531