ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α., & ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. (1894). Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 151–152. https://doi.org/10.12681/dchae.1538