ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013). Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του 1897. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3, 53–59. https://doi.org/10.12681/dchae.1555