ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013). Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 5, 7–10. https://doi.org/10.12681/dchae.1598