ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6(1), 21. https://doi.org/10.12681/dchae.1611