ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 1905. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, 10–14. https://doi.org/10.12681/dchae.1619