ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013). Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, 15–25. https://doi.org/10.12681/dchae.1620