ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις κατά το έτος 1906. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, 96. https://doi.org/10.12681/dchae.1630