ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 8, 76–80. https://doi.org/10.12681/dchae.1641