ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. (2013). Έκθεσις περί του εν Καΐρω Β΄ Διεθνούς Αρχαιολ. Συνεδρίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 10, 75–78. https://doi.org/10.12681/dchae.1664