ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Π., & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ Σ. (2016). Το μαγκιπείο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, 9–18. https://doi.org/10.12681/dchae.1747