ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κ. (2016). Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, 375–402. https://doi.org/10.12681/dchae.1764