ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ Γ. (2011). Μανόλης Χατζηδάκης. ο «αιώνια νέος». Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 22, 17–18. https://doi.org/10.12681/dchae.327