ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (2011). Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 22, 45–46. https://doi.org/10.12681/dchae.335