ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (1966). Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 4, . ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5312