ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (1972). Περιεχόμενα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5316