ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1926. Δωρηταί παρόντος τόμου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), . ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5385