ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Έκθεσις περί των κατά το έτος 1933 πεπραγμένων υπό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αναγνωσθείσα εν τη γενική συνελεύσει των εταίρων τη 2 Απριλίου 1934 υπό του γενικού γραμματέως Γ. Α. Σωτηρίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, . https://doi.org/10.12681/dchae.1358