ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ Ρ., ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ Μ., & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (2013). Τίτος Παπαμαστοράκης (1961-2010). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 34, XI-XII. https://doi.org/10.12681/dchae.1738