ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (1972). Στοιχεία τόμου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, 251. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5474