ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (1974). Επιστημονικαί ανακοινώσεις εταίρων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1974. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, 208. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5478