ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (1974). Πίνακες. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5480