ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Οπισθοσέλιδα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2(1-2), . ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5513