ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Κατάλογος των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), . ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5514