ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Προσθήκη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 8, . ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5541