ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2016). Οπισθοσέλιδα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, 413–422. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5551