ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Περιεχόμενα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. XII - XVI, 2018. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18454. Acesso em: 24 ιουνίου. 2024.