ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Συντομογραφίες. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. XVII, 2018. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18455. Acesso em: 31 μαρτίου. 2023.