ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ν.; ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Α. Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 17–28, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18460. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18460. Acesso em: 10 ιουνίου. 2023.