ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μ. Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 29–66, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18462. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18462. Acesso em: 26 μαρτίου. 2023.